GLOBAL G.A.P là gì?


GLOBAL G.A.P là viết tắt của Global Good Agriculural Pratice - Thực hành Nông Nghiệp Tốt Toàn cầu. Ban đầu là tiêu chuẩn EUREP G.A.P do sáng kiến của Euro Retailer Peoduce Working Group. Các nhà bán lẻ nhận thức được sự quan tâm ngày càng tăng của người người tiêu dùng về vấn đề an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, phúc lời người lao động đối với các sản phẩm nông nghiệp.
Đây là bộ tiêu chuẩn được xây dựng và áp dụng tự nguyện cho sản xuất Nông nghiệp (trồng trọ, chăn nuôi, thuỷ sản) trên toàn cầu. Tiêu chuẩn về quá trình sản xuất, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch. Bộ tiêu chuẩn này kết nối người Nông dân và người tiêu dùng như một cam kết mạnh mẽ về chất lượng, an toàn và nguồn gốc rõ ràng. Ngoài ra phát triển nông nghiệp bền vững hơn với mục đích đảm bảo rằng:
1.An toàn cho thực phẩm.
2.An toàn cho người sản xuất.
3.Bảo vệ môi trường.
4.Truy nguyên được nguồn gốc sản phẩm.
Trước đây Global G.A.P được xem là tiêu chuẩn tiên tiến, ngày nay nó được xem như tiêu chuẩn đương nhiên phải có khi xuất khẩu nông sản đi các nước đòi hỏi tiêu chuẩn cao. Được xem như hệ thống đảm bảo chất lượng tương tự ISO trong nhà máy. Tất nhiên giá cả sẽ tốt hơn các sản phẩm không truy nguyên được nguồn gốc, sự an toàn và chất lượng.