Gà Ta Gò Công

Nông sản Nhà Quê - nỗ lực vì niềm an vui cộng đồng

Qua một quá trình tìm hiểu về chuỗi cung ứng gà ta tại khu vực miền Nam, Nông sản Nhà Quê quyết định hợp tác cùng HTX Chăn nuôi - Thuỷ sản Gò Công để cùng mang sản phẩm gà hương vị Việt, vừa ngon, vừa an toàn đến cộng đồng khách hàng Nhà Quê.

Tại sao Nông sản Nhà Quê chọn Gà ta Gò Công?
- Sản phẩm thực sự an toàn cho Khách hàng Nhà Quê
- Nông sản Việt chất lượng cao, hương vị đồng nhất
- Chăn nuôi bằng sự tận tâm của người nông dân Việt
- Mong muốn góp phần cải thiển chuỗi cung ứng nông sản Việt

Xem thêm:

https://www.facebook.com/nsnhaque/videos/663213873886061/