Cộng sự Nhà Quê

Báo Thanh Niên - Những dự án vì cộng đồng

Nhóm của Trung tại một cửa hàng rau an toàn của công ty - Ảnh: N.VLo ngại thực phẩm không an toàn ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhiều bạn trẻ đã khởi nghiệp bằng những dự án...

Xem tiếp