Tuyển dụng

Các vị trí Nhà Quê đang tuyển dụng

Thành lập từ 2013, Nhà Quê ra đời với sứ mệnh mang đến niềm an vui cho khách hàng, cộng sự và người nông dân Việt, góp phần cải thiển chuỗi cung ứng nông sản Việt.Trải qua 6 năm với...

Xem tiếp