Bún - Gạo - Lương Thực

 Bún Gạo - Tâm Thuỷ - Gói 300gr Bún Gạo - Tâm Thuỷ - Gói 300gr
31,000₫
 Đậu Nành - Phú Minh Tâm - Gói 250g Đậu Nành - Phú Minh Tâm - Gói 250g
10,500₫
 Gạo Nguyên Cám - 4kg Gạo Nguyên Cám - 4kg
134,000₫
 Đậu Phộng - Phú Minh Tâm - Gói 250g Đậu Phộng - Phú Minh Tâm - Gói 250g
19,900₫
 Đậu Xanh Cà - Phú Minh Tâm - Gói 250g Đậu Xanh Cà - Phú Minh Tâm - Gói 250g
15,500₫
 Đậu Xanh Không Vỏ - Phú Minh Tâm - Gói 250g Đậu Xanh Không Vỏ - Phú Minh Tâm - Gói 250g
19,000₫
 Đậu Xanh Hạt - Phú Minh Tâm - Gói 250g Đậu Xanh Hạt - Phú Minh Tâm - Gói 250g
15,500₫
 Gạo Louis Gold - 5kg Gạo Louis Gold - 5kg
118,000₫
 Gạo Nếp Cái Hoa Vàng - Phú Minh Tâm - Gói 1kg Gạo Nếp Cái Hoa Vàng - Phú Minh Tâm - Gói 1kg
37,500₫
 Miến dong - Kim Bôi - Gói 200gr Miến dong - Kim Bôi - Gói 200gr
24,000₫
 Đậu Đen Xanh Lòng - Phú Minh Tâm - Gói 250g Đậu Đen Xanh Lòng - Phú Minh Tâm - Gói 250g
21,000₫
 Bánh Tráng Mikiri vuông 35 lá - Gói 105g Bánh Tráng Mikiri vuông 35 lá - Gói 105g
13,000₫
 Đậu Đỏ - Phú Minh Tâm - Gói 250g Đậu Đỏ - Phú Minh Tâm - Gói 250g
18,000₫
 Gạo Tấm Thơm - Phú Minh Tâm - Gói 1kg Gạo Tấm Thơm - Phú Minh Tâm - Gói 1kg
22,500₫
 Gạo Lức - Phú Minh Tâm - Gói 1kg Gạo Lức - Phú Minh Tâm - Gói 1kg
25,900₫
 Nui Tinh Bột Gạo - Tinh Bột Xanh - Hộp 500g Nui Tinh Bột Gạo - Tinh Bột Xanh - Hộp 500g
39,600₫
 Mè Đen - Phú Minh Tâm - Gói 100g Mè Đen - Phú Minh Tâm - Gói 100g
13,500₫
 Gói Mì Gạo Quê - Tâm Thủy - Gói 1kg Gói Mì Gạo Quê - Tâm Thủy - Gói 1kg
63,000₫
 Miến dong - Tâm Thủy - Gói 300gr Miến dong - Tâm Thủy - Gói 300gr
49,000₫
 Nui Gạo Lứt - Tinh Bột Xanh - Hộp 500g Nui Gạo Lứt - Tinh Bột Xanh - Hộp 500g
47,300₫
 Mè Trắng - Phú Minh Tâm - Gói 100g Mè Trắng - Phú Minh Tâm - Gói 100g
13,900₫
 Bánh Tráng Mikiri tròn 60 lá - Gói 220g Bánh Tráng Mikiri tròn 60 lá - Gói 220g
25,000₫
 Nui Khoai Lang Tím - Tinh Bột Xanh - Hộp 500g Nui Khoai Lang Tím - Tinh Bột Xanh - Hộp 500g
55,000₫
 Gạo Lức Huyết Rồng - Phú Minh Tâm - Gói 2kg Gạo Lức Huyết Rồng - Phú Minh Tâm - Gói 2kg
79,000₫
 Bánh Tráng Mikiri vuông 70 lá - Gói 210g Bánh Tráng Mikiri vuông 70 lá - Gói 210g
25,000₫
 Bánh Tráng Cuốn Chả Ram Mikiri - Gói 100g Bánh Tráng Cuốn Chả Ram Mikiri - Gói 100g
12,000₫
 Gạo Louis Diamond - 5kg Gạo Louis Diamond - 5kg
168,000₫
 Mè Trắng Không Vỏ - Phú Minh Tâm - Gói 100g Mè Trắng Không Vỏ - Phú Minh Tâm - Gói 100g
14,500₫
 Mì gạo lứt đỏ hữu cơ - Tâm Thủy - Hộp 400g Mì gạo lứt đỏ hữu cơ - Tâm Thủy - Hộp 400g
65,000₫
 Mì gạo trắng hữu cơ - Tâm Thủy - Hộp 400g Mì gạo trắng hữu cơ - Tâm Thủy - Hộp 400g
65,000₫
 Bún tươi gạo lứt huyết rồng Biển Tuệ - Gói 300gr Bún tươi gạo lứt huyết rồng Biển Tuệ - Gói 300gr
36,000₫
 Bún tươi Biển Tuệ - Gói 300gr Bún tươi Biển Tuệ - Gói 300gr
22,000₫
 Hạt Quinoa Trắng (Diêm Mạch) - TPP - Hộp 500g Hạt Quinoa Trắng (Diêm Mạch) - TPP - Hộp 500g
85,000₫
 Đậu Đen - Phú Minh Tâm - Gói 250g Đậu Đen - Phú Minh Tâm - Gói 250g
15,500₫
 Hạnh Nhân Mỹ Tách Vỏ Nướng Mộc - TPP - Hộp 500g Hạnh Nhân Mỹ Tách Vỏ Nướng Mộc - TPP - Hộp 500g
186,000₫
 Mix Nhân Hạt Khô - TPP - Hộp 255g Mix Nhân Hạt Khô - TPP - Hộp 255g
91,000₫
 Hạt Chia đen hữu cơ - TPP - Gói 500 g Hạt Chia đen hữu cơ - TPP - Gói 500 g
85,000₫
 Gạo Louis Silver - 5kg Gạo Louis Silver - 5kg
103,000₫
 Gạo Louis Platinum - 5kg Gạo Louis Platinum - 5kg
112,000₫
Hết hàng
 Yến mạch cán mỏng hữu cơ Markal -Phan Nguyen-500g Yến mạch cán mỏng hữu cơ Markal -Phan Nguyen-500g
100,000₫