Hải Sản

 Cá Bạc Má - 500gr  Cá Bạc Má - 500gr
80,000₫
Hết hàng
 Cá Bớp Cắt Khoanh - 250gr  Cá Bớp Cắt Khoanh - 250gr
87,500₫
Hết hàng
 Cá Chim Trắng - 1kg  Cá Chim Trắng - 1kg
260,000₫
Hết hàng
 Cá Đục - 500gr  Cá Đục - 500gr
90,000₫
Hết hàng
 Cá Ngừ Nguyên Con - 500Gr  Cá Ngừ Nguyên Con - 500Gr
65,000₫
Hết hàng
 Cá Nục - 500gr  Cá Nục - 500gr
60,000₫
Hết hàng
 Mực Ống - 500gr  Mực Ống - 500gr
180,000₫
Hết hàng