Heo Nhà Quê 19H

 Giò Sống (Mọc) Nhà Quê - 250gr Giò Sống (Mọc) Nhà Quê - 250gr
63,750₫
 Chả Lụa - 250gr Chả Lụa - 250gr
60,000₫
 Tai heo Nhà Quê 19H- 300gr Tai heo Nhà Quê 19H- 300gr
73,500₫
Hết hàng
 Bao tử heo Nhà Quê 19H- 500gr Bao tử heo Nhà Quê 19H- 500gr
127,500₫
 Ba Rọi Nhà Quê19H-500gr Ba Rọi Nhà Quê19H-500gr
112,500₫
Hết hàng
 Nạc Dăm Nhà Quê 19H - 500gr Nạc Dăm Nhà Quê 19H - 500gr
112,500₫
Hết hàng
 Thịt Đùi Nhà Quê 19H - 500gr Thịt Đùi Nhà Quê 19H - 500gr
85,000₫
 Thịt Xay Nhà Quê 19H - 500gr Thịt Xay Nhà Quê 19H - 500gr
82,500₫
 Lòng non heo Nhà Quê 19H - 500gr Lòng non heo Nhà Quê 19H - 500gr
100,000₫
 Lưỡi heo Nhà Quê 19H- 300gr Lưỡi heo Nhà Quê 19H- 300gr
73,500₫
 Bắp Giò Lóc Nhà Quê 19H-500g Bắp Giò Lóc Nhà Quê 19H-500g
97,500₫
 Chân Bắp Giò Nhà Quê 19H - 2kg Chân Bắp Giò Nhà Quê 19H - 2kg
370,000₫
 Sườn Già Nhà Quê 19H - 500gr Sườn Già Nhà Quê 19H - 500gr
112,500₫
 Tim heo Nhà Quê 19H- 300gr Tim heo Nhà Quê 19H- 300gr
105,000₫
Hết hàng
 Thịt Vai Nách Nhà Quê 19H - 500gr Thịt Vai Nách Nhà Quê 19H - 500gr
85,000₫
-20%
 Gan heo Nhà Quê 19H- 500Gr Gan heo Nhà Quê 19H- 500Gr
59,600₫ 74,500₫

Gan heo Nhà Quê 19H- 500Gr

59,600₫ 74,500₫ -20%

Hết hàng
 Sườn Non Nhà Quê 19H - 500gr Sườn Non Nhà Quê 19H - 500gr
162,500₫
 Dựng Heo Nhà Quê 19H - 500gr Dựng Heo Nhà Quê 19H - 500gr
94,500₫
 Cốt Lết Nhà Quê 19H - 500gr Cốt Lết Nhà Quê 19H - 500gr
92,500₫
 Xương Heo Nhà Quê 19H - 500gr Xương Heo Nhà Quê 19H - 500gr
69,000₫
 Thăn heo NQ 19H - 400gr Thăn heo NQ 19H - 400gr
90,000₫
Hết hàng