KM DG 615

 Cốt Lết Nhà Quê 19H - 500gr  Cốt Lết Nhà Quê 19H - 500gr
92,500₫
 Thịt Đùi Nhà Quê 19H - 500gr  Thịt Đùi Nhà Quê 19H - 500gr
85,000₫
 Thịt Vai Nách Nhà Quê 19H - 500gr  Thịt Vai Nách Nhà Quê 19H - 500gr
85,000₫
 Thịt Xay Nhà Quê 19H - 500gr  Thịt Xay Nhà Quê 19H - 500gr
82,500₫
 Xương Heo Nhà Quê 19H - 500gr  Xương Heo Nhà Quê 19H - 500gr
69,000₫