Thịt Sạch

 Ba Rọi Heo Nhà Quê 19H Ba Rọi Heo Nhà Quê 19H
64,500₫
 Bắp Bò Hoa - Tây Ninh Bắp Bò Hoa - Tây Ninh
139,500₫
 Bắp Bò Tây Ninh Bắp Bò Tây Ninh
112,500₫
 Bắp Giò Lóc Heo Nhà Quê 19H Bắp Giò Lóc Heo Nhà Quê 19H
58,500₫
 Bò Úc Đùi Bò Úc Đùi
96,000₫

Bò Úc Đùi

96,000₫

 Bò Úc Thăn Bò Úc Thăn
109,500₫

Bò Úc Thăn

109,500₫

 Chà Bông Truyền Thống-Hộp 100gr Chà Bông Truyền Thống-Hộp 100gr
80,000₫
 Cốt Lết Heo Nhà Quê 19H Cốt Lết Heo Nhà Quê 19H
53,400₫
 Dựng Heo Nhà Quê 19H Dựng Heo Nhà Quê 19H
59,400₫
 Gà Ta Truyền Thống Gà Ta Truyền Thống
61,500₫
 Nạc Dăm Heo Nhà Quê 19H Nạc Dăm Heo Nhà Quê 19H
67,500₫
 Sườn Non Heo Nhà Quê 19H Sườn Non Heo Nhà Quê 19H
98,700₫
 Thăn Bò - Tây Ninh Thăn Bò - Tây Ninh
109,500₫
 Thịt Đùi Heo Nhà Quê 19H Thịt Đùi Heo Nhà Quê 19H
53,400₫
 Thịt Xay Heo Nhà Quê 19H Thịt Xay Heo Nhà Quê 19H
50,400₫
 Vai Nách Heo Nhà Quê 19H Vai Nách Heo Nhà Quê 19H
53,400₫
 Xương ống Heo Nhà Quê 19H Xương ống Heo Nhà Quê 19H
38,100₫