Thịt Sạch

 Ba Rọi Heo Nhà Quê 19H Ba Rọi Heo Nhà Quê 19H
65,700₫
 Bắp Bò Hoa - Tây Ninh Bắp Bò Hoa - Tây Ninh
139,500₫
 Bắp Bò Tây Ninh Bắp Bò Tây Ninh
112,500₫
 Bắp Giò Lóc Heo Nhà Quê 19H Bắp Giò Lóc Heo Nhà Quê 19H
56,700₫
 Bò Úc Đùi Bò Úc Đùi
96,000₫

Bò Úc Đùi

96,000₫

 Bò Úc Thăn Bò Úc Thăn
109,500₫

Bò Úc Thăn

109,500₫

 Chà Bông Truyền Thống-Hộp 100gr Chà Bông Truyền Thống-Hộp 100gr
70,000₫
-%
 Cốt Lết Heo Nhà Quê 19H Cốt Lết Heo Nhà Quê 19H
49,500₫ 0₫
 Dựng Heo Nhà Quê 19H Dựng Heo Nhà Quê 19H
58,500₫
 Gà Ta Truyền Thống Gà Ta Truyền Thống
64,500₫
 Nạc Dăm Heo Nhà Quê 19H Nạc Dăm Heo Nhà Quê 19H
67,500₫
 Sườn Non Heo Nhà Quê 19H Sườn Non Heo Nhà Quê 19H
89,400₫
 Thăn Bò - Tây Ninh Thăn Bò - Tây Ninh
109,500₫
 Thịt Đùi Heo Nhà Quê 19H Thịt Đùi Heo Nhà Quê 19H
47,400₫
 Thịt Xay Heo Nhà Quê 19H Thịt Xay Heo Nhà Quê 19H
47,400₫
 Vai Nách Heo Nhà Quê 19H Vai Nách Heo Nhà Quê 19H
47,400₫
 Xương Heo Nhà Quê 19H Xương Heo Nhà Quê 19H
41,100₫