Thủy Hải Sản Sạch

 Cá Bạc Má Cá Bạc Má
70,000₫

Cá Bạc Má

70,000₫

 Cá Bớp Cắt Khoanh Cá Bớp Cắt Khoanh
165,000₫
 Cá Chép Giòn Sống Cá Chép Giòn Sống
110,000₫
 Cá Chim Trắng Cá Chim Trắng
100,000₫
 Cá Diêu Hồng Sống Cá Diêu Hồng Sống
39,000₫
 Cá Đổng Cá Đổng
75,000₫

Cá Đổng

75,000₫

 Cá Dứa Tươi Cắt lát Cá Dứa Tươi Cắt lát
175,000₫
 Cá Hồi Alaska - Lát Cá Hồi Alaska - Lát
225,000₫
 Cá Hồi Phi - Lê Cá Hồi Phi - Lê
265,000₫
 Cá Mó Mèo Cá Mó Mèo
70,000₫

Cá Mó Mèo

70,000₫

 Cá Mú Cọp Cá Mú Cọp
120,000₫

Cá Mú Cọp

120,000₫

 Cá Thu Cắt Khoanh Cá Thu Cắt Khoanh
175,000₫
 Mực Ống Mực Ống
175,000₫

Mực Ống

175,000₫

 Nục Suông Nục Suông
55,000₫

Nục Suông

55,000₫