Trứng

 3 Hộp Sữa chua không đường 100g DaLat milk  3 Hộp Sữa chua không đường 100g DaLat milk
30,000₫
 Trứng Gà Ác - VN Flavor - Túi 10 trứng  Trứng Gà Ác - VN Flavor - Túi 10 trứng
58,000₫
 Trứng gà Hugo - Hộp 10 quả  Trứng gà Hugo - Hộp 10 quả
48,000₫
 Trứng Gà Tươi Tafa - Hộp 10 trứng  Trứng Gà Tươi Tafa - Hộp 10 trứng
42,000₫