Heo Chuyển Đổi Không Hóa Chất

ĐẶC TRƯNG:

  • NUÔI BẰNG CÁM NẤU CHÍN

  • SỬ DỤNG RAU, CHUỐI, TRÙN QUẾ SẢN XUẤT TẠI TRANG TRẠI

  • KHÔNG TỒN DƯ KHÁNG SINH, KHÔNG CHẤT CẤM

  • THỊT THƠM NGON, VỊ THỊT NGỌT

TCCL: Chuyển đổi Không hóa chất

Xuất xứ: Minh Tâm, Hớn Quản, Bình Phước

0