Về Đội Ngũ


  TRUS-  Khẩu hiệu của các thành viên cộng sự Nông Sản Nhà Quê.

  • Trung thực, trách nhiệm với khách hàng và cộng sự.
  • Phục vụ tận tình mọi yêu cầu của Khách hàng. Chúng tôi mang đến cho Khách hàng những trải nghiệm tốt nhất.
  • Làm hài lòng khách hàng không chỉ ở chất lượng sản phẩm mà còn ở cách chúng tôi trò chuyện và giới thiệu về các sản phẩm.
  • Cơ hội phát triển tiềm năng tương lai, cùng nhau phát triển bản thân và mọi người.
  • Các thành viên của Nông Sản Nhà Quê đều nỗ lực để trở nên tốt hơn, thân thiện và góp sức cho cộng đồng nhiều hơn. Chúng tôi tự hào vì có một tập thể đoàn kết và giàu nhiệt huyết.