Về Sản Phẩm

Chất lượng sản phẩm

-Đó là yếu tố nền tảng để thực hiện cam kết của mình. Chúng tôi lựa chọn sản phẩm với tiêu chuẩn từ VietGAP(Thực hành nông nghiệp tốt Việt Nam), GlobalGAP(Thực hành nông nghiệp tốt Toàn Cầu) đến những tiêu chuẩn khắt khe của Sản Phẩm Hữu Cơ(100% Organic) như tiêu chuẩn Hữu Cơ Hoa Kỳ USDA(Bộ Canh Nông Hoa Kỳ), tiêu chuẩn hữu cơ PGS (Hệ thống đảm bảo cùng tham gia-Participatory Guarantee System).

-Với các tiêu chuẩn về An Toàn GAP, chúng tôi thực hiện khảo sát, đánh giá, dùng thử sản phẩm, thường xuyên kiểm định và trao đổi với nông dân, hợp tác xã, trang trại để đảm bảo rằng tất cả đều thực hiện đúng đắn và chính trực nhất trên các nguyên tắc đầy đủ đã được xây dựng.

-Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện bộ tiêu chuẩn riêng biệt để đảm bảo mỗi sản phẩm đều có một tiêu chí đánh giá, kiểm định riêng biệt nhằm đạt được chất lượng cao nhất.

-Với các sản phẩm Hữu Cơ(100% Organic) là những trang trại uy tín nhất, cùng với các tổ hợp tác trong mô hình PGS(Hệ thống đảm bảo cùng tham gia) được triển khai thực hành trên các địa phương trong nước.

-Nông sản Nhà Quê cam kết chịu trách nhiệm, thực hiện đổi trả trực tiếp với các sản phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng như được đề ra.

Nguyên vị tươi ngon

 • -Các sản phẩm có mặt tại các cửa hàng của chúng được đảm bảo độ tươi ngon bằng hệ thống vận chuyển nhanh chóng, liên tục mỗi ngày.

  • -Thịt cá tươi mới trong ngày, rau củ quả tươi ngon đến cửa hàng vào mỗi sáng sớm.

  • -Với sự giám sát của đội ngũ cộng sự bán hàng chuyên nghiệp. Cam kết sản phẩm phải thật hoàn hảo, nguyên liệu tươi ngon nhất, mang đến một bữa ăn tuyệt vời.

Tiến bước và phát triển

 • -Sản phẩm luôn được hoàn thiện từng ngày, chất lượng được nâng cao với các tiêu chí ngày càng tối ưu.

  • -Hướng sản phẩm đến một nền nông nghiệp bền vững, hữu cơ, không hóa chất.

  • -Sản phẩm hướng đến sức khỏe lâu dài, đặc biệt là các bữa cơm gia đình.

  • -Tất cả sản phẩm tại cửa hàng là sản phẩm của Việt Nam. Một vài sản phẩm do điều kiện khí hậu không thể nuôi trồng sẽ được duy trì số lượng ít để phục vụ Khách Hàng.