Bắp Bò Tây Ninh

112,500₫
Tiêu đề:

Mô tả

Bò Tây Ninh
- Bò được nuôi theo quy trình VietGap tại trại trước khi giết mổ
- Quy trình giết mổ, vận chuyển, phân phối khép kín

Sản phẩm liên quan

 Ba Rọi Heo Nhà Quê 19H  Ba Rọi Heo Nhà Quê 19H
65,700₫
 Bắp Bò Hoa - Tây Ninh  Bắp Bò Hoa - Tây Ninh
139,500₫
 Bắp Giò Lóc Heo Nhà Quê 19H  Bắp Giò Lóc Heo Nhà Quê 19H
56,700₫
 Bò Úc Đùi  Bò Úc Đùi
96,000₫

Bò Úc Đùi

96,000₫

 Bò Úc Thăn  Bò Úc Thăn
109,500₫

Bò Úc Thăn

109,500₫

 Chà Bông Truyền Thống-Hộp 100gr  Chà Bông Truyền Thống-Hộp 100gr
70,000₫
 Bắp Bò Tây Ninh