Me Chưng Đường Phèn-Hủ 400gr

58,000₫

Mô tả

Thành phần: 100% trái me tươi, đường phèn hạt tinh luyện.

 Me Chưng Đường Phèn-Hủ 400gr