Nước Uống Thảo Dược Thổ Phục Linh-Wewell-Chai 250ml

35,000₫

Mô tả

Thổ phục linh Thành phần hóa học trong củ Thổ phục linh: Tanin, Saponin và Resin, Flavonoid như Astilbin, Beta-sitosterol, stigmasterol, smilax saponin, tigogenin, sacsaponin… Ngoài ra, trong củ có 83.3% nước, 8.9% glucid, 2.4% protein, 2.2% chất xơ, 18mg% vitamin C, 1.6mg caroten, 1.2% tro…

 Nước Uống Thảo Dược Thổ Phục Linh-Wewell-Chai 250ml