Rau Ôn Đới - An Toàn

Mô tả

  Sản phẩm An toàn, được cung cấp từ các trang trại trong hệ thống của Nông Sản Nhà Quê, canh tác theo tiêu chuẩn An toàn VietGAP, với phương pháp canh tác dùng đất truyền thống và canh tác thủy canh công nghệ cao. Các trạng trại này gồm ở Lâm Hà, Đà Lạt, Đức Trọng thuộc tỉnh Lâm Đồng. Thành phố Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đắk Lắk.

Bình luận

Sản phẩm khác