Rau Ôn Đới - Hữu Cơ

Mô tả

  Sản phẩm Hữu cơ, canh tác theo hướng không sử dụng hóa chất, thân thiện với môi trường sinh thái, tốt cho sức khỏe. Được cung cấp từ trang trại Thiên Sinh - Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.


Bình luận

Sản phẩm khác