Chả Lụa, Giò Sống Từ Thịt Heo Chuyển Đổi Không Hóa Chất

Sản phẩm được sản xuất:

- Từ thịt theo Chuyển đổi Không hóa chất

- Không phụ gia thực phẩm.

- Không chất bảo quản.

- Không hàn the.

- Không phẩm màu.

- Không bột ngọt.

0