Trái Cây

 Táo Rockit New Zealand - Ống 4 quả Táo Rockit New Zealand - Ống 4 quả
145,000₫
 Nho Xanh Không Hạt - 500gr Nho Xanh Không Hạt - 500gr
164,000₫
 Cam Sành An Toàn 5 Hạng - 1 kg Cam Sành An Toàn 5 Hạng - 1 kg
59,000₫
 Dưa Hấu Không Hạt - 3 kg Dưa Hấu Không Hạt - 3 kg
96,000₫
 Xoài Cát Hòa Lộc - 1 kg Xoài Cát Hòa Lộc - 1 kg
165,000₫
 Chuối Laba - 1 Kg Chuối Laba - 1 Kg
28,000₫
 Dưa Lưới - 1.5 Kg Dưa Lưới - 1.5 Kg
112,500₫
 Xoài Cát Chu - 1 Kg Xoài Cát Chu - 1 Kg
85,000₫
 Táo Juliet Organic Pháp - 500gr Táo Juliet Organic Pháp - 500gr
84,500₫
 Thanh Long Ruột Trắng - 1 Kg Thanh Long Ruột Trắng - 1 Kg
42,000₫
 Đu Đủ Acón Đu Đủ Acón
31,500₫
 Cam sành hữu cơ- 1 kí Cam sành hữu cơ- 1 kí
65,000₫
Hết hàng
 Quýt Đường Núi Lửa KHC - 1 kg Quýt Đường Núi Lửa KHC - 1 kg
75,000₫
 Mít - 1kg Mít - 1kg
60,000₫

Mít - 1kg

60,000₫

Hết hàng
 Na Bà Đen - 500gr Na Bà Đen - 500gr
52,500₫
Hết hàng
 Lê Hàn Quốc - 500gr Lê Hàn Quốc - 500gr
67,500₫
Hết hàng
 Táo Envy Newzealand Size 70 - 500gr Táo Envy Newzealand Size 70 - 500gr
134,500₫
 Thanh Long Ruột Đỏ - 1 Kg Thanh Long Ruột Đỏ - 1 Kg
55,000₫
Hết hàng
 Quýt Đường - 1 Kg Quýt Đường - 1 Kg
72,000₫
Hết hàng
 Kiwi Vàng - 500gr Kiwi Vàng - 500gr
112,500₫
Hết hàng