Nấm khô

 Nấm mộc nhĩ khô - Lý Tưởng - Gói 70g  Nấm mộc nhĩ khô - Lý Tưởng - Gói 70g
25,000₫
 Nấm Hương khô - Lý Tưởng - Gói 50g  Nấm Hương khô - Lý Tưởng - Gói 50g
36,000₫
 Nấm Đông Cô Khô - Lý Tưởng - Gói 60g  Nấm Đông Cô Khô - Lý Tưởng - Gói 60g
59,000₫