Thủy Hải Sản Sạch

 Mực 1 Nắng - Phú Quốc (1KG) Mực 1 Nắng - Phú Quốc (1KG)
420,000₫
 Cá Đù nguyên con một nắng 500g Cá Đù nguyên con một nắng 500g
125,000₫
 Chả cá Thác Lác tự nhiên - 500gr Chả cá Thác Lác tự nhiên - 500gr
165,000₫
 Cua đồng tinh chế - Gói 150g Cua đồng tinh chế - Gói 150g
38,000₫
 Hến Sạch HQV - 400Gr Hến Sạch HQV - 400Gr
32,000₫
Hết hàng
 Mực Ống - 500gr Mực Ống - 500gr
180,000₫
Hết hàng
 Cá Mú Đỏ - 700gr Cá Mú Đỏ - 700gr
238,000₫
Hết hàng
 Cá Bớp Cắt Khoanh - 250gr Cá Bớp Cắt Khoanh - 250gr
87,500₫
Hết hàng
 Cá Ngừ Nguyên Con - 500Gr Cá Ngừ Nguyên Con - 500Gr
65,000₫
Hết hàng
 Cá Thu - Lát 300gr Cá Thu - Lát 300gr
99,000₫
Hết hàng
 Cá Đổng Hường - 500gr Cá Đổng Hường - 500gr
75,000₫
Hết hàng
 Cá Nục - 500gr Cá Nục - 500gr
60,000₫
Hết hàng
 Cá Chim Trắng - 1kg Cá Chim Trắng - 1kg
260,000₫
Hết hàng
 Cá Bã Trầu - 500gr Cá Bã Trầu - 500gr
75,000₫
Hết hàng
 Cá Dứa Lát - 250gr Cá Dứa Lát - 250gr
112,500₫
Hết hàng
 Cá Mó - 500gr Cá Mó - 500gr
70,000₫
Hết hàng
 Cá Đục - 500gr Cá Đục - 500gr
90,000₫
Hết hàng
 Tôm He Bóc Noãn đông lạnh 300gram Tôm He Bóc Noãn đông lạnh 300gram
152,000₫
 Cá Bạc Má - 500gr Cá Bạc Má - 500gr
80,000₫
Hết hàng
 Cá Diêu Hồng - 1kg Cá Diêu Hồng - 1kg
83,000₫
Hết hàng
 Tôm Sông Sinh Thái Đông Lạnh 300g Tôm Sông Sinh Thái Đông Lạnh 300g
115,000₫