Đậu hủ

 Đậu hủ non truyền thống Antofu Đậu hủ non truyền thống Antofu
28,000₫
 Đậu hủ ta truyền thống Antofu Đậu hủ ta truyền thống Antofu
28,000₫
 Đậu hủ ta truyền thống Antofu- Chiên sẵn Đậu hủ ta truyền thống Antofu- Chiên sẵn
28,000₫
 Đậu hủ chiên Vị Nguyên 280g Đậu hủ chiên Vị Nguyên 280g
17,000₫
 Đậu hủ lụa cây Vị Nguyên 220g Đậu hủ lụa cây Vị Nguyên 220g
9,000₫
 Đậu hủ non Vị Nguyên 280g Đậu hủ non Vị Nguyên 280g
12,500₫
 Đậu hủ ta Vị Nguyên 280g Đậu hủ ta Vị Nguyên 280g
13,500₫
 Đậu hủ trứng Vị Nguyên 140g Đậu hủ trứng Vị Nguyên 140g
11,500₫
 Tàu hũ chiên Ichi Sakura - 500g Tàu hũ chiên Ichi Sakura - 500g
29,000₫
 Tàu hũ chiên Momen - ICHIBAN - Hộp 300g Tàu hũ chiên Momen - ICHIBAN - Hộp 300g
17,000₫
 Tàu hũ mềm Ome - ICHIBAN - Hộp 300g Tàu hũ mềm Ome - ICHIBAN - Hộp 300g
13,500₫
 Tàu hũ trắng Sakura - ICHIBAN - Cây 240g Tàu hũ trắng Sakura - ICHIBAN - Cây 240g
11,000₫