Heo lai rừng

 Nạc Dăm Rừng Lai - 500gr  Nạc Dăm Rừng Lai - 500gr
160,000₫
Hết hàng
 Chân Bắp Giò Rừng Lai - 1200gr  Chân Bắp Giò Rừng Lai - 1200gr
324,000₫
 Thịt Xay Rừng Lai - 500gr  Thịt Xay Rừng Lai - 500gr
120,000₫
Hết hàng
 Cốt Lết Heo Rừng Lai - 500gr  Cốt Lết Heo Rừng Lai - 500gr
120,000₫
 Dựng Heo Rừng Lai - 500gr  Dựng Heo Rừng Lai - 500gr
135,000₫
Hết hàng
 Ba Rọi Rút Sườn Heo Rừng Lai - 500gr  Ba Rọi Rút Sườn Heo Rừng Lai - 500gr
175,000₫
 Thịt Vai Nách Rừng Lai - 500gr  Thịt Vai Nách Rừng Lai - 500gr
120,000₫
 Bắp Giò Lóc Rừng Lai - 500gr  Bắp Giò Lóc Rừng Lai - 500gr
145,000₫
 Thịt Đùi Rừng Lai - 500gr  Thịt Đùi Rừng Lai - 500gr
120,000₫
Hết hàng
 Xương Heo Rừng Lai - 500gr  Xương Heo Rừng Lai - 500gr
95,000₫
Hết hàng