Tiêu chuẩn Chất lượng Nhà Quê

Tất cả các sản phẩm thực phẩm tươi sống lưu hành trong hệ thống Nông Sản Nhà Quê phải đáp ứng 1 trong 3 tiêu chuẩn:

1. An toàn (AT):

  • Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản (sau đây gọi là sản xuất nông nghiệp) có sử dụng các hoạt chất hóa học công nghiệp trong quy trình sản xuất, nằm trong danh mục cho phép của Bộ Nông nghiệp (và/hoặc của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu – đối với hàng nhập khẩu), đồng thời đảm bảo dư lượng (nếu có) không vượt ngưỡng gây mất an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế hoặc theo tiêu chuẩn quốc tế(*) nếu Việt Nam chưa quy định. Bao gồm cả trường hợp có hoặc không có chứng nhận GAP (như VietGAP, GlobalGAP, localgap,...).

2. Không hóa chất (KHC):

  • Sản xuất nông nghiệp hoàn toàn không sử dụng bất kỳ chất hóa học sản xuất công nghiệp nào (gồm phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, kích thích sinh trưởng, trừ cỏ, thuốc xử lý hoa quả, kháng sinh, chất bảo quản…). Trừ các sản phẩm hóa học được phép sử dụng theo các tiêu chuẩn hữu cơ đã được công nhận. Đối với các chế phẩm vi sinh, hoá sinh sản xuất công nghiệp thì phải có chứng nhận “được phép sử dụng trong nông nghiệp hữu cơ" của cơ quan có thẩm quyền.
  • Các sản phẩm tự nhiên/ thiên nhiên: không có tác động nhiều vào quá trình sinh trưởng từ con người (bao gồm thức ăn công nghiệp, thuốc hay các chế phẩm công nghiệp khác,…) như: rau rừng, quả rừng, cá biển đánh bắt (đánh bắt và lưu trữ không sử dụng chất bảo quản hóa học, chỉ sử dụng tác nhân vật lý như cơ học hay bảo quản bằng nhiệt độ lạnh), cá nước ngọt sông/hồ, tôm sinh thái (chỉ thả giống/ thả giống cho ăn bổ sung cỏ),...Trong trường hợp này, nếu tên sản phẩm có bao gồm Tiêu chuẩn Chất lượng (TCCL) thì có thể sử dụng “KHC” hoặc “Sinh thái” hoặc “Thiên nhiên” hoặc “Tự nhiên” sao cho phù hợp bản chất sản phẩm.
  • Các sản phẩm đã có chứng nhận hữu cơ nhưng hết hạn, vẫn tiếp tục sản xuất theo quy trình hữu cơ nhưng không xác định lấy lại chứng nhận sẽ được xếp vào nhóm “Không hóa chất”.

3. Hữu cơ (HC):

  • Sản xuất nông nghiệp theo quy trình và đáp ứng các quy định của các Tiêu chuẩn Hữu cơ, đã có chứng nhận của các tổ chức có thẩm quyền cấp và còn hiệu lực.
  • Chứng nhận hữu cơ hết hạn, vẫn tiếp tục sản xuất theo quy trình hữu cơ và đang có hợp đồng với bên chứng nhận để đánh giá lại: vẫn được xếp vào nhóm “Hữu cơ” và công bố thông tin công khai.

4. Quy định chung:

  • Tên gọi sản phẩm và thông tin trên bao bì nếu bao gồm TCCL thì phải ghi chính xác, không được gây hiểu thầm về TCCL của sản phẩm đó.
  • Thông tin của sản phẩm trong hệ thống dữ liệu Nhà Quê và thông tin truyền thông trong và ngoài công ty phải được cập nhật theo tiêu chuẩn mới nhất của sản phẩm đó.

---------------------------------------------

(*)Tiêu chuẩn quốc tế được hiểu là lấy theo thứ tự ưu tiên như dưới đây:
(1) Tiêu chuẩn của Ủy ban Codex Alimentarius (FAO/WHO).
(2) Tiêu chuẩn của nước/khu vực có quy định dư lượng cho phép cao nhất trong nhóm nước/khu vực có quy định mà dư lượng cho phép thấp hơn so với mức ADI (lượng tiêu thụ hàng ngày chấp nhận được) của một người có trọng lượng cơ thể 55kg (trọng lượng trung bình của người Việt Nam có chỉ số BMI bình thường)  hoặc của nước xuất khẩu (nếu thực phẩm là sản phẩm nhập khẩu).
(3) Dựa theo các nghiên cứu khoa học liên quan để đối chứng. Được xem xét trên từng trường hợp cụ thể.