Rau Củ Quả Không Hóa Chất

 Bắp Cải Trắng KHC - 500gr  Bắp Cải Trắng KHC - 500gr
37,500₫
Hết hàng
 Bắp KHC - 300gr  Bắp KHC - 300gr
21,000₫
 Cải Ngồng KHC - 500gr  Cải Ngồng KHC - 500gr
42,000₫
 Cải Ngọt KHC - 500gr  Cải Ngọt KHC - 500gr
42,000₫
 Cải Thìa KHC - 500gr  Cải Thìa KHC - 500gr
42,000₫
 Cải Xanh KHC - 500gr  Cải Xanh KHC - 500gr
42,000₫
 Đậu bắp KHC - 300gr  Đậu bắp KHC - 300gr
28,500₫
Hết hàng
 Rau Mồng Tơi KHC -500gr  Rau Mồng Tơi KHC -500gr
42,000₫
 Rau Ngót KHC - 300gr  Rau Ngót KHC - 300gr
30,000₫
Hết hàng
 Rau Rừng KHC - 300gr  Rau Rừng KHC - 300gr
25,200₫