Rau Không Hóa Chất & Hữu cơ

 Baro Hành KHC - 200gr Baro Hành KHC - 200gr
18,000₫
 Cải Ngọt KHC - 250gr Cải Ngọt KHC - 250gr
22,250₫
 Su Hào Xanh KHC - 300gr Su Hào Xanh KHC - 300gr
22,500₫
 Cải Dún KHC - 500gr Cải Dún KHC - 500gr
47,500₫
 Củ Dền KHC - 300gr Củ Dền KHC - 300gr
23,850₫
 Cải Thìa KHC - 250gr Cải Thìa KHC - 250gr
22,250₫
 Cải Ngồng KHC - 250gr Cải Ngồng KHC - 250gr
22,250₫
 Cà Rốt KHC - 500gr Cà Rốt KHC - 500gr
42,500₫
 Cần Tàu Hữu Cơ - 100gr Cần Tàu Hữu Cơ - 100gr
18,000₫
 Cải Xanh KHC - 250gr Cải Xanh KHC - 250gr
22,250₫
 Bắp Cải Trắng KHC - 800gr Bắp Cải Trắng KHC - 800gr
68,000₫
 Cà Chua Chery KHC - 300gr Cà Chua Chery KHC - 300gr
31,500₫
 Cà Tím KHC - 500gr Cà Tím KHC - 500gr
45,000₫
 Cà Chua Beef KHC - 300gr Cà Chua Beef KHC - 300gr
28,500₫
 Cove KHC - 300gr Cove KHC - 300gr
29,700₫
 Đọt Susu KHC - 500gr Đọt Susu KHC - 500gr
42,500₫
 Củ Cải Trắng KHC - 500gr Củ Cải Trắng KHC - 500gr
39,500₫
 Tần Ô KHC - 250gr Tần Ô KHC - 250gr
25,000₫
Hết hàng
 Lá Trà Xanh KHC - 250gr Lá Trà Xanh KHC - 250gr
21,250₫
Hết hàng
 Rau Ngót Nhật KHC - 250gr Rau Ngót Nhật KHC - 250gr
25,000₫
Hết hàng
 Rau Má KHC - 250gr Rau Má KHC - 250gr
25,000₫
Hết hàng
 Rau Ngót KHC - 250gr Rau Ngót KHC - 250gr
25,000₫
Hết hàng
 Rau Mồng Tơi KHC - 500gr Rau Mồng Tơi KHC - 500gr
24,500₫
Hết hàng
 Đậu Bắp KHC - 250gr Đậu Bắp KHC - 250gr
24,750₫
Hết hàng