Baro Hành KHC - 200gr

SKU: S2500050
18,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Cải Ngọt KHC - 250gr  Cải Ngọt KHC - 250gr
22,250₫
 Su Hào Xanh KHC - 300gr  Su Hào Xanh KHC - 300gr
22,500₫
 Cải Dún KHC - 500gr  Cải Dún KHC - 500gr
47,500₫
 Củ Dền KHC - 300gr  Củ Dền KHC - 300gr
23,850₫
 Cải Thìa KHC - 250gr  Cải Thìa KHC - 250gr
22,250₫
 Cải Ngồng KHC - 250gr  Cải Ngồng KHC - 250gr
22,250₫
 Baro Hành KHC - 200gr
0