Rau Sạch An Toàn

 Bắp Cải Trái Tim Bắp Cải Trái Tim
12,600₫
 Bầu Xanh Bầu Xanh
11,400₫

Bầu Xanh

11,400₫

 Bí Đao Bí Đao
11,400₫

Bí Đao

11,400₫

 Bí Đỏ Tròn Bí Đỏ Tròn
10,500₫
 Bí Hồ Lô Bí Hồ Lô
10,500₫

Bí Hồ Lô

10,500₫

 Bí Ngòi Bí Ngòi
13,500₫

Bí Ngòi

13,500₫

 Bó Xôi Bó Xôi
22,500₫

Bó Xôi

22,500₫

 Cà Chua Ana Cà Chua Ana
13,500₫

Cà Chua Ana

13,500₫

 Cà Chua Beef Cà Chua Beef
19,500₫

Cà Chua Beef

19,500₫

 Cà Chua Chery Socola-Hộp 500gr Cà Chua Chery Socola-Hộp 500gr
25,500₫
 Cà Chua Coktail-Hộp 500gr Cà Chua Coktail-Hộp 500gr
19,500₫
 Cà Rốt Đà Lạt Cà Rốt Đà Lạt
13,500₫
 Cà Tím Cà Tím
10,500₫

Cà Tím

10,500₫

 Cải Chua Vỹ Lâm-Gói 500gr Cải Chua Vỹ Lâm-Gói 500gr
27,500₫
 Cải Dún-Gói 500gr Cải Dún-Gói 500gr
8,700₫
 Cải Kale (Cải Xoăn) Cải Kale (Cải Xoăn)
22,500₫
 Cải Ngồng-Gói 500gr Cải Ngồng-Gói 500gr
13,800₫
 Cải Ngọt-Gói 500gr Cải Ngọt-Gói 500gr
13,800₫
 Cải Sậy Cải Sậy
8,700₫

Cải Sậy

8,700₫

 Cải Thảo Cải Thảo
10,500₫

Cải Thảo

10,500₫