Rau Củ Quả An Toàn

 Bạc Hà - 200gr Bạc Hà - 200gr
7,200₫
 Bắp Cải Tím - 500gr Bắp Cải Tím - 500gr
29,500₫
 Bắp Cải Trái Tim - 1 Kg Bắp Cải Trái Tim - 1 Kg
42,000₫
Hết hàng
 Bắp cải trắng - 1 Kg Bắp cải trắng - 1 Kg
29,000₫
 Bầu Xanh - 500gr Bầu Xanh - 500gr
16,000₫
Hết hàng
 Bí Đao - 800gr Bí Đao - 800gr
28,000₫
Hết hàng
 Bí Đỏ Non - 300gr Bí Đỏ Non - 300gr
14,700₫
 Bí Hồ Lô - 1 kg Bí Hồ Lô - 1 kg
29,000₫
 Bí Ngòi - 500gr Bí Ngòi - 500gr
19,500₫
 Bó Xôi - 500gr Bó Xôi - 500gr
47,500₫
Hết hàng
 Bún tươi Mai Gia - Gói 500g Bún tươi Mai Gia - Gói 500g
11,000₫
 Cà Chua Ana - 500gr Cà Chua Ana - 500gr
19,500₫
 Cà Chua Beef - 500gr Cà Chua Beef - 500gr
24,500₫
 Cà Rốt Đà Lạt - 300gr Cà Rốt Đà Lạt - 300gr
12,600₫
 Cà Tím - 500gr Cà Tím - 500gr
14,500₫
 Cải Chua Vỹ Lâm - Gói 500gr Cải Chua Vỹ Lâm - Gói 500gr
27,500₫
 Cải Kale (Cải Xoăn) - 300gr Cải Kale (Cải Xoăn) - 300gr
22,500₫
 Cải Ngồng - 500gr Cải Ngồng - 500gr
24,500₫
 Cải ngồng 300gr Cải ngồng 300gr
14,700₫
Hết hàng
 Cải Ngọt - 500gr Cải Ngọt - 500gr
24,500₫
 Cải ngọt 300gr Cải ngọt 300gr
16,000₫
Hết hàng
 Cải Thảo - 1 Kg Cải Thảo - 1 Kg
32,000₫
 Cải Thìa - 500gr Cải Thìa - 500gr
24,500₫
 Cải thìa 300gr Cải thìa 300gr
16,000₫
Hết hàng
 Cải Xanh - 500gr Cải Xanh - 500gr
24,500₫
 Cải xanh 300gr Cải xanh 300gr
14,700₫
Hết hàng
 Cần Tàu - 100gr Cần Tàu - 100gr
9,500₫
 Cần Tây Đà Lạt - 500gr Cần Tây Đà Lạt - 500gr
42,500₫
 Chanh - 300gr Chanh - 300gr
12,600₫

Chanh - 300gr

12,600₫

 Cove - 500gr Cove - 500gr
24,000₫

Cove - 500gr

24,000₫

Hết hàng
 Cove Nhật - 500gr Cove Nhật - 500gr
26,000₫
Hết hàng
 Củ Cải Trắng - 500gr Củ Cải Trắng - 500gr
13,000₫
 Củ Dền - 300gr Củ Dền - 300gr
10,500₫
 Dấp Cá - 300gr Dấp Cá - 300gr
28,500₫
 Đậu Bắp - 300gr Đậu Bắp - 300gr
16,500₫
 Đậu Hà Lan Hạt - Vỉ 100gr Đậu Hà Lan Hạt - Vỉ 100gr
52,000₫
 Đậu Hà Lan Trái - Vỉ 200gr Đậu Hà Lan Trái - Vỉ 200gr
42,000₫
 Dưa Leo - 500gr Dưa Leo - 500gr
16,000₫
Hết hàng
 Dưa Leo Bao Tử - 500gr Dưa Leo Bao Tử - 500gr
22,500₫
 Giá Đỗ - 300gr Giá Đỗ - 300gr
10,500₫