Rau Sạch An Toàn

 Bắp Cải Trái Tim Bắp Cải Trái Tim
12,600₫
 Bầu Xanh Bầu Xanh
9,600₫

Bầu Xanh

9,600₫

 Bí Đao Bí Đao
9,400₫

Bí Đao

9,400₫

 Bí Đỏ Tròn Bí Đỏ Tròn
7,500₫
 Bí Hồ Lô Bí Hồ Lô
7,500₫
 Bí Ngòi Bí Ngòi
10,500₫

Bí Ngòi

10,500₫

 Bó Xôi-Gói 300gr Bó Xôi-Gói 300gr
16,500₫
 Cà Chua Ana Cà Chua Ana
10,500₫

Cà Chua Ana

10,500₫

 Cà Chua Beef Cà Chua Beef
16,500₫

Cà Chua Beef

16,500₫

 Cà Chua Chery Socola-Hộp 500gr Cà Chua Chery Socola-Hộp 500gr
25,500₫
 Cà Chua Coktail-Hộp 500gr Cà Chua Coktail-Hộp 500gr
19,500₫
 Cà Rốt Đà Lạt-Gói 500gr Cà Rốt Đà Lạt-Gói 500gr
10,500₫
 Cà Tím Cà Tím
8,400₫

Cà Tím

8,400₫

 Cải Chua Vỹ Lâm-Gói 500gr Cải Chua Vỹ Lâm-Gói 500gr
27,500₫
 Cải Dún-Gói 500gr Cải Dún-Gói 500gr
8,700₫
 Cải Kale (Cải Xoăn) Cải Kale (Cải Xoăn)
22,500₫
 Cải Ngồng-Gói 500gr Cải Ngồng-Gói 500gr
12,000₫
 Cải Ngọt-Gói 500gr Cải Ngọt-Gói 500gr
12,000₫
 Cải Sậy Cải Sậy
6,900₫

Cải Sậy

6,900₫

 Cải Thảo Cải Thảo
8,700₫