Hải sản tươi

 Cá Bã Trầu - 500gr Cá Bã Trầu - 500gr
75,000₫
Hết hàng
 Cá Bạc Má - 500gr Cá Bạc Má - 500gr
80,000₫
Hết hàng
 Cá Bớp Cắt Khoanh - 250gr Cá Bớp Cắt Khoanh - 250gr
87,500₫
Hết hàng
 Cá Chim Trắng - 1kg Cá Chim Trắng - 1kg
260,000₫
Hết hàng
 Cá Đổng Hường - 500gr Cá Đổng Hường - 500gr
75,000₫
Hết hàng
 Cá Dứa Lát - 250gr Cá Dứa Lát - 250gr
112,500₫
Hết hàng
 Cá Đục - 500gr Cá Đục - 500gr
90,000₫
Hết hàng
 Cá Hồi Alaska (Lát) - 250gr Cá Hồi Alaska (Lát) - 250gr
117,500₫
Hết hàng
 Cá Mó - 500gr Cá Mó - 500gr
70,000₫
Hết hàng
 Cá Mú Đỏ - 700gr Cá Mú Đỏ - 700gr
238,000₫
Hết hàng
 Cá Nục - 500gr Cá Nục - 500gr
60,000₫
Hết hàng
 Cá Thu - Lát 300gr Cá Thu - Lát 300gr
99,000₫
Hết hàng
 Mực Ống - 500gr Mực Ống - 500gr
180,000₫
Hết hàng