Thịt Heo - Bò - Gà

 Giò Sống (Mọc) Nhà Quê - 250gr Giò Sống (Mọc) Nhà Quê - 250gr
63,750₫
 Chả Lụa - 250gr Chả Lụa - 250gr
60,000₫
 Sườn Già VG - 500gr Sườn Già VG - 500gr
99,000₫
Hết hàng
 Thịt Xay Heo VG - 300gr Thịt Xay Heo VG - 300gr
43,500₫
Hết hàng
 Nạm bò Tây Ninh - 500gr Nạm bò Tây Ninh - 500gr
132,500₫
Hết hàng
 Nạc Dăm Rừng Lai - 500gr Nạc Dăm Rừng Lai - 500gr
160,000₫
Hết hàng
 Chân Bắp Giò Rừng Lai - 1200gr Chân Bắp Giò Rừng Lai - 1200gr
324,000₫
 Thịt Xay Rừng Lai - 500gr Thịt Xay Rừng Lai - 500gr
120,000₫
Hết hàng
 Cốt Lết Heo Rừng Lai - 500gr Cốt Lết Heo Rừng Lai - 500gr
120,000₫
 Dựng Heo Rừng Lai - 500gr Dựng Heo Rừng Lai - 500gr
135,000₫
Hết hàng
 Bắp bò Tây Ninh - 300gr Bắp bò Tây Ninh - 300gr
101,700₫
Hết hàng
 Tai heo Nhà Quê 19H- 300gr Tai heo Nhà Quê 19H- 300gr
73,500₫
Hết hàng
 Bao tử heo Nhà Quê 19H- 500gr Bao tử heo Nhà Quê 19H- 500gr
127,500₫
 Ba Rọi Rút Sườn Heo Rừng Lai - 500gr Ba Rọi Rút Sườn Heo Rừng Lai - 500gr
175,000₫
 Thịt Vai Nách Rừng Lai - 500gr Thịt Vai Nách Rừng Lai - 500gr
120,000₫
 Thăn Bò Tây Ninh - 300gr Thăn Bò Tây Ninh - 300gr
113,700₫
Hết hàng
 Ba Rọi Nhà Quê19H-500gr Ba Rọi Nhà Quê19H-500gr
112,500₫
Hết hàng
 Nạc Dăm Nhà Quê 19H - 500gr Nạc Dăm Nhà Quê 19H - 500gr
112,500₫
Hết hàng
 Thịt Xay Nhà Quê 19H - 500gr Thịt Xay Nhà Quê 19H - 500gr
82,500₫
 Lòng non heo Nhà Quê 19H - 500gr Lòng non heo Nhà Quê 19H - 500gr
100,000₫
 Lưỡi heo Nhà Quê 19H- 300gr Lưỡi heo Nhà Quê 19H- 300gr
73,500₫
 Bắp Giò Lóc Rừng Lai - 500gr Bắp Giò Lóc Rừng Lai - 500gr
145,000₫
 Bít Tết bò Tây Ninh - 300gr Bít Tết bò Tây Ninh - 300gr
107,700₫
Hết hàng
 Bắp Giò Lóc Nhà Quê 19H-500g Bắp Giò Lóc Nhà Quê 19H-500g
97,500₫
 Thịt Đùi Rừng Lai - 500gr Thịt Đùi Rừng Lai - 500gr
120,000₫
Hết hàng
 Xương Heo Rừng Lai - 500gr Xương Heo Rừng Lai - 500gr
95,000₫
Hết hàng
 Gà Tre Nguyên Con - 1kg Gà Tre Nguyên Con - 1kg
220,000₫
Hết hàng
 Chân Bắp Giò Nhà Quê 19H - 2kg Chân Bắp Giò Nhà Quê 19H - 2kg
370,000₫
 Sườn Già Nhà Quê 19H - 500gr Sườn Già Nhà Quê 19H - 500gr
112,500₫
 Tim heo Nhà Quê 19H- 300gr Tim heo Nhà Quê 19H- 300gr
105,000₫
Hết hàng
 Gà Ta Nhà Quê nửa con 0.8Kg Gà Ta Nhà Quê nửa con 0.8Kg
204,000₫
Hết hàng
 Thịt Vai Nách Nhà Quê 19H - 500gr Thịt Vai Nách Nhà Quê 19H - 500gr
85,000₫
-20%
 Gan heo Nhà Quê 19H- 500Gr Gan heo Nhà Quê 19H- 500Gr
59,600₫ 74,500₫

Gan heo Nhà Quê 19H- 500Gr

59,600₫ 74,500₫ -20%

Hết hàng
 Sườn Non Nhà Quê 19H - 500gr Sườn Non Nhà Quê 19H - 500gr
162,500₫
 Dựng Heo Nhà Quê 19H - 500gr Dựng Heo Nhà Quê 19H - 500gr
94,500₫
 Cốt Lết Nhà Quê 19H - 500gr Cốt Lết Nhà Quê 19H - 500gr
92,500₫
 Xương Heo Nhà Quê 19H - 500gr Xương Heo Nhà Quê 19H - 500gr
69,000₫
 Gà Ta Nhà Quê 1.7 kg Gà Ta Nhà Quê 1.7 kg
365,500₫
Hết hàng
 Xương Ống Heo VG - 500gr Xương Ống Heo VG - 500gr
63,500₫
Hết hàng
 Ba rọi rút sườn VG - 300gr Ba rọi rút sườn VG - 300gr
89,700₫