Măng

 Măng ống khô nấu ngay - Kim Bôi - Gói 500g  Măng ống khô nấu ngay - Kim Bôi - Gói 500g
49,500₫
 Măng Giang đặc sản - Kim Bôi - Gói 300g  Măng Giang đặc sản - Kim Bôi - Gói 300g
37,000₫
 Măng lay Tây Bắc - Kim Bôi - Gói 300g  Măng lay Tây Bắc - Kim Bôi - Gói 300g
37,000₫
 Măng nứa tươi Kim Bôi - 500g  Măng nứa tươi Kim Bôi - 500g
30,800₫
 Măng Chua Thái Sẵn - Kim Bôi - Gói 300g  Măng Chua Thái Sẵn - Kim Bôi - Gói 300g
28,000₫
 Măng Nứa Khô Nấu Ngay - Kim Bôi 500g  Măng Nứa Khô Nấu Ngay - Kim Bôi 500g
59,900₫
 Măng trúc đặc sản - Kim Bôi - Gói 300g  Măng trúc đặc sản - Kim Bôi - Gói 300g
41,800₫
 Măng Trúc Quân Tử - Kim Bôi - Gói 300g  Măng Trúc Quân Tử - Kim Bôi - Gói 300g
53,900₫
 Măng búp tươi - Kim Bôi - Gói 500g  Măng búp tươi - Kim Bôi - Gói 500g
31,000₫
 Măng muối ớt dổi - Kim Bôi - Hũ 750g/1000g  Măng muối ớt dổi - Kim Bôi - Hũ 750g/1000g
35,200₫