Trà

 Trà túi lọc Vitabean gói 1kg ( Đậu đen xanh lòng)  Trà túi lọc Vitabean gói 1kg ( Đậu đen xanh lòng)
190,000₫
 Trà túi lọc Vitabean gói 1kg (5 loại đậu)  Trà túi lọc Vitabean gói 1kg (5 loại đậu)
190,000₫
 Trà túi lọc Vitabean gói 1kg (Đậu đen- Gạo lứt)  Trà túi lọc Vitabean gói 1kg (Đậu đen- Gạo lứt)
190,000₫
 Trà túi lọc Vitabean gói 1kg (Đậu đỏ - Gạo lứt)  Trà túi lọc Vitabean gói 1kg (Đậu đỏ - Gạo lứt)
190,000₫