Thực phẩm đông mát

 Bò Viên - Cầu Tre - Gói 200gr  Bò Viên - Cầu Tre - Gói 200gr
45,000₫
 Cá Đù nguyên con một nắng 500g  Cá Đù nguyên con một nắng 500g
125,000₫
 Bánh xếp nhân thịt Bibigo - Cầu Tre - Gói 350g  Bánh xếp nhân thịt Bibigo - Cầu Tre - Gói 350g
59,000₫
 Tôm Sông Sinh Thái Đông Lạnh 300g  Tôm Sông Sinh Thái Đông Lạnh 300g
115,000₫
 Tôm He Bóc Noãn đông lạnh 300gram  Tôm He Bóc Noãn đông lạnh 300gram
152,000₫
 Cua đồng tinh chế - Gói 150g  Cua đồng tinh chế - Gói 150g
38,000₫
 Chả giò nhân thịt - Cầu Tre - Gói 500g  Chả giò nhân thịt - Cầu Tre - Gói 500g
54,500₫
 Chả giò rế hải sản - Cầu Tre - Gói 500g  Chả giò rế hải sản - Cầu Tre - Gói 500g
69,500₫