Mật ong

 Mật ong đa hoa Phương Di 500ml  Mật ong đa hoa Phương Di 500ml
160,000₫
 Mật ong rừng nguyên sinh Phương Di 500ml  Mật ong rừng nguyên sinh Phương Di 500ml
300,000₫
 Mật ong hoa cà phê Phương Di 500ml  Mật ong hoa cà phê Phương Di 500ml
95,000₫
 Mật ong đa hoa Phương Di 300ml  Mật ong đa hoa Phương Di 300ml
100,000₫
 Mật ong hoa cà phê Phương Di 200ml  Mật ong hoa cà phê Phương Di 200ml
55,000₫