Thịt Bò

 Bắp bò Tây Ninh - 300gr  Bắp bò Tây Ninh - 300gr
101,700₫
Hết hàng
 Bít Tết bò Tây Ninh - 300gr  Bít Tết bò Tây Ninh - 300gr
107,700₫
Hết hàng
 Nạm bò Tây Ninh - 500gr  Nạm bò Tây Ninh - 500gr
132,500₫
Hết hàng
 Thăn Bò Tây Ninh - 300gr  Thăn Bò Tây Ninh - 300gr
113,700₫
Hết hàng