Hải Sản Tươi

· Cá được đánh lưới, bằng thuyền nhỏ hoặc câu, gần bờ, giúp đảm bảo độ tươi.

· Vùng biển đánh bắt không ô nhiễm.

· Không sử dụng chất bảo quản.

· Do mỗi vùng biển sẽ thường xuyên có một số loại cá nhất định nên để có đa dạng các loại cá bán tại Nhà Quê. Các vùng nguyên liệu được chọn lọc và tuyển chọn trải dài từ Quảng Ngãi đến Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận và Vũng Tàu. Đảm bảo tiêu chuẩn đánh bắt trong ngày để giữ được độ tươi ngon.
0