Heo Rừng Lai

ĐẶC TRƯNG:

  • THỊT THƠM MỀM NGỌT, DA GIÒN

  • THỨC ĂN CHÍNH LÀ BẮP, CỎ VỎI, CÁM GẠO ĐƯỢC Ủ MEN VI SINH

  • THỜI GIAN NUÔI TỪ 7 THÁNG TRỞ LÊN

TCCL: An toàn

Xuất xứ: Đồng Nai

0