Rau Chuyển Đổi Không Hóa Chất

Các sản phẩm rau củ quả, trái cây đạt chuẩn Chuyển đổi Không hóa chất (CĐ KHC) được kiểm soát với các tiêu chí nghiêm ngặt như rau Không hóa chất. Đảm bảo không sử dụng các yếu tố dưới đây:

  • Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
  • Không sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng.
  • Không sử dụng thuốc trừ cỏ.
  • Không sử dụng phân bón hóa học tổng hợp.
  • Không sử dụng giống biến đổi gen.

Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm chấp nhận có "phát hiện vết", tức làm hàm lượng rất nhỏ không định lượng được (đối với sản phẩm Không hóa chất thì không được có dư lượng kể cả dạng vết, đối với sản phẩm An toàn thì có dư lượng trong ngưỡng cho phép). Tương tự rau Không hóa chất Nhà Quê phải đánh giá tận nơi và kiểm nghiệm 100% vườn để kiểm soát kiểm soát được 4 yếu tố cốt lõi:

  • Thứ nhất là người trồng không sử dụng (phải đủ năng lực và trung thực),
  • Thứ hai là đồng thời phải kiểm soát được lấy nhiễm chéo từ đất, nước và vị trị vườn phải đảm bảo cách ly được với môi trường xung quanh
  • Thứ ba là vườn phải trải qua thời gian chuyển đổi để đào thải hết các chất độc trong đất nếu có
  • Thứ tư là nguồn nước phải đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn

Và điều này phải được chứng minh thông qua kết quả kiểm nghiệm hơn 1000 chỉ tiêu. Một bảng test vài chục hoặc vài trăm chỉ tiêu không đánh giá được toàn diện sản phẩm theo tiêu chuẩn Chuyển đổi KHC.

Do vậy, để có được 1 sản phẩm đúng theo tiêu chuẩn Chuyển đổi KHC phải là sự cố gắng rất nhiều từ phía nhà vườn, và chi phí đánh giá kiểm soát rất cao từ phía Nhà Quê. Đảm bảo giá trị sản phẩm đến tay khách xứng đáng với với kỳ vọng.

0