Nấm

 Nấm Bào Ngư xám tươi Nấm Xanh 200gr  Nấm Bào Ngư xám tươi Nấm Xanh 200gr
24,000₫
 Nấm Đùi Gà Baby Hwarang - Gói 300g  Nấm Đùi Gà Baby Hwarang - Gói 300g
45,000₫
 Nấm Đùi Gà Hwarang - Gói 200g  Nấm Đùi Gà Hwarang - Gói 200g
35,000₫
 Nấm Hương tươi Nấm Xanh 150gr  Nấm Hương tươi Nấm Xanh 150gr
39,000₫
 Nấm Kim Châm Hwarang -  Gói 150g  Nấm Kim Châm Hwarang -  Gói 150g
16,000₫
 Nấm Linh Chi trắng tươi Nấm Xanh 125gr  Nấm Linh Chi trắng tươi Nấm Xanh 125gr
25,500₫
 Nấm Mỡ trắng tươi Nấm Xanh 200gr  Nấm Mỡ trắng tươi Nấm Xanh 200gr
59,000₫
 Nấm Mối đen tươi Nấm Xanh 150gr  Nấm Mối đen tươi Nấm Xanh 150gr
68,000₫