Rau Ăn Củ

 Cà Rốt Đà Lạt - 300gr  Cà Rốt Đà Lạt - 300gr
12,600₫
 Hành Tây - 300gr  Hành Tây - 300gr
11,700₫
 Khoai Lang Nhật - 1 kg  Khoai Lang Nhật - 1 kg
45,000₫
 Khoai Môn Gọt Vỏ - 400gr  Khoai Môn Gọt Vỏ - 400gr
37,000₫
Hết hàng
 Khoai Sọ Gọt Vỏ - 400gr  Khoai Sọ Gọt Vỏ - 400gr
37,000₫
Hết hàng
 Khoai Tây Đà Lạt - 300gr  Khoai Tây Đà Lạt - 300gr
12,900₫
 Su Hào Xanh - 500gr  Su Hào Xanh - 500gr
16,000₫