Thực Phẩm Đông Lạnh

 Bánh Ít Trần - Cholimex-Gói 500gr Bánh Ít Trần - Cholimex-Gói 500gr
39,500₫
 Bò Viên - Cầu Tre-Gói 200gr Bò Viên - Cầu Tre-Gói 200gr
39,600₫
 Cá Dứa Một Nắng Anfoods-Gói 500gr Cá Dứa Một Nắng Anfoods-Gói 500gr
250,000₫
 Cá Viên Basa - Ma24H-Gói 500gr Cá Viên Basa - Ma24H-Gói 500gr
35,000₫
 Cá Viên Cầu Tre-Gói 250gr Cá Viên Cầu Tre-Gói 250gr
29,800₫
 Chả Cá Chiên Quy Nhơn-Gói 200gr Chả Cá Chiên Quy Nhơn-Gói 200gr
35,000₫
 Chả Cá Hấp Quy Nhơn-Gói 200gr Chả Cá Hấp Quy Nhơn-Gói 200gr
35,000₫
 Chả Giò Chay Cầu Tre-Gói 500gr Chả Giò Chay Cầu Tre-Gói 500gr
35,000₫
 Há Cảo Cầu Tre-Gói 500gr Há Cảo Cầu Tre-Gói 500gr
47,500₫
 Hoành Thánh - Cholimex-Gói 300gr Hoành Thánh - Cholimex-Gói 300gr
39,500₫
 Tôm He bóc noãn-Gói 300gr Tôm He bóc noãn-Gói 300gr
128,000₫
 Tôm Khô hủ 120gram Tôm Khô hủ 120gram
150,000₫