Ưu đãi Nhà Quê

 Cốt Lết Heo Rừng Lai - 500gr  Cốt Lết Heo Rừng Lai - 500gr
120,000₫
 Thịt Vai Nách Rừng Lai - 500gr  Thịt Vai Nách Rừng Lai - 500gr
120,000₫
 Thịt Đùi Rừng Lai - 500gr  Thịt Đùi Rừng Lai - 500gr
120,000₫
Hết hàng
 Xương Heo Rừng Lai - 500gr  Xương Heo Rừng Lai - 500gr
95,000₫
Hết hàng